Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i Bjurholms kommun är att främja hälsa och förebygga ohälsa utifrån att använda friskfaktorer som verktyg i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Genom detta ska friska, attraktiva, effektiva och trygga arbetsplatser skapas som kan bidra till att säkra personalförsörjningen på kort och lång sikt.

Beskrivning

Gruppen syftar till att skapa delaktighet och du kommer i rollen som deltagare i arbetsgruppen att aktivt arbeta med arbetsmiljöarbetet som vi döpt till Bjurholm satsar friskt genom att vara en länk mellan arbetsgruppen och den verksamhet du arbetar inom.

Hur gruppen kommer att träffas kommer att bestämmas gemensamt vid första mötet för att främja delaktighet i arbetet. Närmast kommer gruppens fokus vara att fortsätta främja en god arbetsmiljö med fokus på ständiga förbättringar. Arbetsgruppen kommer även vara med och planera samt organisera Medarbetardagar i allt från när dom ska vara till vilket innehåll som är värdefullt för medarbetarna i verksamheten. 

Arbetsgruppen består idag av två medarbetare och processledare som sammankallar och leder arbetsgruppens arbete och vi önskar nu bli fler som kan hjälpas åt att jobba för en fantastiskt arbetsmiljö!

Kravprofil

Har du som person en positiv inställning och känner engagemang i ditt arbete?

Vill du arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö?

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor?

 

Då är det dig vi söker!

 

Links delen


Inloggen en open sollicitatie versturen

Terug naar vacatures